Navigation


Ergebnis zur Suche nach A/F

Zu der Abkürzung «A/F» konnten 2 Entsprechungen gefunden werden

LangformBeschreibungKategorie
A/F air to  fuel ratio - KFZ-Technik
A/F Air/Fuel ratio Luft/Kraftstoff-Gemisch KFZ-Technik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Abkürzungen aus unserer Datenbank:
 DTF   CFT   CAIN   CAMP   NEFZ   LPN   HPDI   jp   CSW   dif