Navigation


Ergebnis zur Suche nach ARCNET

Zu der Abkürzung «ARCNET» konnten 1 Entsprechungen gefunden werden

LangformBeschreibungKategorie
ARCNET Attached Resource Computer/Computing Network - IT & Elektro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Abkürzungen aus unserer Datenbank:
 UUID   A/D(-Wandl   AZ   EMF   hot   PLA   CALM   NOAH   CLLM   NAUN