Navigation


Ergebnis zur Suche nach BLC

Zu der Abkürzung «BLC» konnten 1 Entsprechungen gefunden werden

LangformBeschreibungKategorie
BLC Beam Landing Correction - IT & Elektro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Abkürzungen aus unserer Datenbank:
 LIDAR   DOTP   IDD   FOOBAR   AFTP   MECS   DSTN   RO   ILLIAC   GUI