Navigation


Ergebnis zur Suche nach COO

Zu der Abkürzung «COO» konnten 2 Entsprechungen gefunden werden

LangformBeschreibungKategorie
COO Chief Operating Officer - IT & Elektro
COO Country Of Origin Ursprungsland IT & Elektro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Abkürzungen aus unserer Datenbank:
 LDAP   LER   GNA   Climatroni   AJC   CHOP   WXGA   PIN   cdk   CAIS