Navigation


Ergebnis zur Suche nach DHS

Zu der Abkürzung «DHS» konnten 1 Entsprechungen gefunden werden

LangformBeschreibungKategorie
DHS Department of Homeland/Hopeless Security, USA - IT & Elektro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Abkürzungen aus unserer Datenbank:
 SIFT   CSAR   EG   AAN   AS-T   OHC   LBRV   WCCP   LQM   MPL