Navigation


Ergebnis zur Suche nach MRP

Zu der Abkürzung «MRP» konnten 2 Entsprechungen gefunden werden

LangformBeschreibungKategorie
MRP Material Requirements Planning - IT & Elektro
MRP Manufacturing Resource Planning - IT & Elektro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Abkürzungen aus unserer Datenbank:
 CEPEC   NDTP   MBR   CTIA   dcr   RARE   SAO   NCA   CDAS   OS