Navigation


Ergebnis zur Suche nach TOP

Zu der Abkürzung «TOP» konnten 2 Entsprechungen gefunden werden

LangformBeschreibungKategorie
TOP Table Of Pages - IT & Elektro
TOP Technical and Office Protocol - IT & Elektro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Abkürzungen aus unserer Datenbank:
 MUA   IACK   CCA   DVM   MPR   UMM   AGAF   EVN   NGM   fr3