Navigation


Ergebnis zur Suche nach TOT

Zu der Abkürzung «TOT» konnten 1 Entsprechungen gefunden werden

LangformBeschreibungKategorie
TOT Transmission Oil Temperature sensor Sensor Öltemp. Autom.Getr. KFZ-Technik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Abkürzungen aus unserer Datenbank:
 V24   A/F   OEM   AARNET   obd   TACIS   IDU   VDN   ULSAB   PLZ