Navigation


Ergebnis zur Suche nach VHSIC

Zu der Abkürzung «VHSIC» konnten 1 Entsprechungen gefunden werden

LangformBeschreibungKategorie
VHSIC Very High Speed Integrated Circuit - IT & Elektro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Abkürzungen aus unserer Datenbank:
 NPR   ETKA   CUNY   tga   AAA   RCP   ARLL   FPLMTS   EGR S/O   GSS